Wstecz Pięknie położone działki budowlane nad jeziorem.
Cena: 74 090 PLN
801.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
Pośrednik, licencja nr 6632 tel: 600 975 867

Kupuj z nami

Cena: 74 090 PLN
Cena za m2: 92.50 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Dołgie ,
Powierzchnia: 801.00 m2
Nr oferty: 0506343

Zobacz inne oferty:

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH 
POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. 
Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. 

Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział w drogach wewnętrznych (działki nr 445 i 201/183) oraz udział w działce nr 201/259 o pow. 3100 m2 - prywatnym dostępie do jeziora zaadaptowanym na plażę.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usług turystyki (symbol MN,Ut):
- 201/60 - pow. 570 m2, symbol 83MNUt, niewielka część (róg działki) znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 70.000 zł;
- 201/185 - pow. 709 m2, symbol 81MNUt, cena 87.080 zł;
- 201/186 - pow. 709 m2, symbol 81MNUt, cena 79.990 zł;
- 201/187 - pow. 702 m2, symbol 81MNUt, cena 86.240 zł;
- 201/188 - pow. 703 m2, symbol 81MNUt, cena 79.330 zł;
- 201/189 - pow. 762 m2, symbol 81MNUt, cena 93.440 zł;
- 201/190 - pow. 671 m2, symbol 81MNUt, cena 75.810 zł;
- 201/200 - pow. 528 m2, symbol 83MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 81.200 zł;
- 201/201 - pow. 528 m2, symbol 83MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 70.640 zł; 
- 201/202 - pow. 528 m2, symbol 83MNUt, cena 60.080 zł; 
- 201/203 - pow. 600 m2, symbol 83MNUt, cena 68.000 zł;
- 201/207 - pow. 705 m2, symbol 83MNUt, część znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 93.650 zł;
- 201/208 - pow. 556 m2, symbol 83MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 85.400 zł;
- 201/277 - pow. 996 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 199.200 zł;
- 201/278 - pow. 1514 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 302.800 zł;
- 201/279 - pow. 648 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 129.600 zł;
- 201/280 - pow. 648 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 129.600 zł;
- 201/281 - pow. 632 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 126.400 zł;
- 201/282 - pow. 811 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 162.200 zł;
- 201/283 - pow. 984 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 196.800 zł;
- 443/1 - pow. 443 m2, symbol 85MNUt, cena 55.160 zł;
- 443/3 - pow. 705 m2, symbol 85MNUt, cena 86.600 zł;
- 443/4 - pow. 701 m2, symbol 85MNUt, cena 86.120 zł;
- 443/5 - pow. 700 m2, symbol 85MNUt, cena 86.000 zł;
- 443/6 - pow. 700 m2, symbol 85MNUt, cena 86.000 zł;
- 443/7 - pow. 700 m2, symbol 85MNUt, cena 86.000 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy dla symbolu 81MN,Ut, 84MN,Ut oraz 85MN,Ut: maksymalnie 20% powierzchni działki;
- powierzchnia zabudowy dla symbolu 83MN,Ut: maksymalnie 40% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna dla symbolu 81MN,Ut, 84MN,Ut oraz 85MN,Ut: minimum 60% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna dla symbolu 83MN,Ut: minimum 40% powierzchni działki;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.

Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rekreacji indywidualnej (symbol ML):
- 201/110 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/111 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/112 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/113 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/121 i 201/274 pow. 923 m2, cena 121.990 zł;
- 201/123 i 201/272 pow. 862 m2, cena 114.060 zł;
- 201/126 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/127 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/128 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/129 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/146 pow. 789 m2, cena 73.010 zł;
- 201/147 pow. 789 m2, cena 80.900 zł;
- 201/149 pow. 789 m2, cena 104.570 zł;
- 201/153 i 201/271 pow. 819 m2, cena 108.470 zł;
- 201/155 pow. 789 m2, cena 80.900 zł;
- 201/158 pow. 789 m2, cena 73.010 zł;
- 201/194 pow. 725 m2, cena 94.250 zł; 
- 201/210 pow. 674 m2, cena 62.660 zł;
- 201/211 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/212 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/213 pow. 657 m2, cena 61.130 zł;
- 201/214 pow. 657 m2, cena 61.130 zł;
- 201/216 pow. 653 m2, cena 67.300 zł;
- 201/217 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/218 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/219 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/220 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/221 pow. 656 m2, cena 61.040 zł;
- 201/223 pow. 613 m2, cena 57.170 zł;
- 201/224 pow. 655 m2, cena 60.950 zł;
- 201/225 pow. 645 m2, cena 60.050 zł;
- 201/226 pow. 635 m2, cena 59.150 zł; 
- 201/227 pow. 624 m2, cena 58.160 zł;
- 201/228 pow. 605 m2, cena 62.500 zł; 
- 201/232 pow. 526 m2, cena 70.380 zł;
- 201/235 pow. 552 m2, cena 73.760 zł; 
- 201/237 i 201/193 pow. 577 m2, cena 77.010 zł;
- 201/239 pow. 553 m2, cena 140.250 zł;
- 201/240 pow. 560 m2, działka częściowo znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych (7%), cena 142.000 zł;
- 201/241 pow. 526 m2, działka częściowo znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych (28%), cena 133.500 zł;
- 201/246 pow. 470 m2, działka znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych (97%), cena 119.500 zł;
- 201/252 pow. 604 m2, cena 92.600 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem ML - teren zabudowy rekreacji indywidualnej, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.

Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usług turystyki (symbol 59MN,Ut), Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA:
- 201/254, 201/255, 201/256, 201/257, 201/268 o łącznej powierzchni 6817 m2, w tym trzy działki budowlane, droga wewnętrzna i grunt nad jeziorem – cena 1 230 000 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem 59MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.


Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki (symbol 87US,Ut), Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA:
- 201/260, 201/261, 201/262, 201/263, 201/264 o łącznej powierzchni 6053 m2 – cena 1 092 000 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem 87US,Ut - teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji;
- geometria dachów: dwu - lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 15 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 10% powierzchni terenu;
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70% powierzchni terenu;
- na wszystkich terenach usług turystycznych oznaczonych symbolem Ut należy lokalizować usługi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa) jeżeli, ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
w przypadku lokalizacji usług turystycznych wraz z zabudową mieszkaniową ustala się formę usług hotelowych – pensjonat;
- na wszystkich terenach usługowych (U), usług turystycznych (Ut) dopuszcza się lokalizację mieszkania dla właściciela obiektu lub mieszkania służbowego;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.

GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości oraz obejrzenia na żywo.
Kontakt w sprawie oferty:
Karol Parapura, tel. 600 975 867, e-mail: karol@pgn-nieruchomosci.pl

Zobacz inne oferty:

SZCZECINEK
ul. Wyszyńskiego 14/U1
BORNE SULINOWO
Al. Niepodległości 7c/U1
www.pgn-nieruchomosci.pl
Wstecz Pięknie położone działki budowlane nad jeziorem.
Cena: 74 090 PLN
801.00 m2
Cena: 74 090 PLN
Cena za m2: 92.50 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Dołgie ,
Powierzchnia: 801.00 m2
Nr oferty: 0506343
KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH 
POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. 
Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. 

Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział w drogach wewnętrznych (działki nr 445 i 201/183) oraz udział w działce nr 201/259 o pow. 3100 m2 - prywatnym dostępie do jeziora zaadaptowanym na plażę.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usług turystyki (symbol MN,Ut):
- 201/60 - pow. 570 m2, symbol 83MNUt, niewielka część (róg działki) znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 70.000 zł;
- 201/185 - pow. 709 m2, symbol 81MNUt, cena 87.080 zł;
- 201/186 - pow. 709 m2, symbol 81MNUt, cena 79.990 zł;
- 201/187 - pow. 702 m2, symbol 81MNUt, cena 86.240 zł;
- 201/188 - pow. 703 m2, symbol 81MNUt, cena 79.330 zł;
- 201/189 - pow. 762 m2, symbol 81MNUt, cena 93.440 zł;
- 201/190 - pow. 671 m2, symbol 81MNUt, cena 75.810 zł;
- 201/200 - pow. 528 m2, symbol 83MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 81.200 zł;
- 201/201 - pow. 528 m2, symbol 83MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 70.640 zł; 
- 201/202 - pow. 528 m2, symbol 83MNUt, cena 60.080 zł; 
- 201/203 - pow. 600 m2, symbol 83MNUt, cena 68.000 zł;
- 201/207 - pow. 705 m2, symbol 83MNUt, część znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 93.650 zł;
- 201/208 - pow. 556 m2, symbol 83MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 85.400 zł;
- 201/277 - pow. 996 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 199.200 zł;
- 201/278 - pow. 1514 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 302.800 zł;
- 201/279 - pow. 648 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 129.600 zł;
- 201/280 - pow. 648 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 129.600 zł;
- 201/281 - pow. 632 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 126.400 zł;
- 201/282 - pow. 811 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 162.200 zł;
- 201/283 - pow. 984 m2, symbol 84MNUt, znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych, cena 196.800 zł;
- 443/1 - pow. 443 m2, symbol 85MNUt, cena 55.160 zł;
- 443/3 - pow. 705 m2, symbol 85MNUt, cena 86.600 zł;
- 443/4 - pow. 701 m2, symbol 85MNUt, cena 86.120 zł;
- 443/5 - pow. 700 m2, symbol 85MNUt, cena 86.000 zł;
- 443/6 - pow. 700 m2, symbol 85MNUt, cena 86.000 zł;
- 443/7 - pow. 700 m2, symbol 85MNUt, cena 86.000 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy dla symbolu 81MN,Ut, 84MN,Ut oraz 85MN,Ut: maksymalnie 20% powierzchni działki;
- powierzchnia zabudowy dla symbolu 83MN,Ut: maksymalnie 40% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna dla symbolu 81MN,Ut, 84MN,Ut oraz 85MN,Ut: minimum 60% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna dla symbolu 83MN,Ut: minimum 40% powierzchni działki;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.

Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rekreacji indywidualnej (symbol ML):
- 201/110 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/111 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/112 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/113 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/121 i 201/274 pow. 923 m2, cena 121.990 zł;
- 201/123 i 201/272 pow. 862 m2, cena 114.060 zł;
- 201/126 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/127 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/128 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/129 pow. 801 m2, cena 74.090 zł;
- 201/146 pow. 789 m2, cena 73.010 zł;
- 201/147 pow. 789 m2, cena 80.900 zł;
- 201/149 pow. 789 m2, cena 104.570 zł;
- 201/153 i 201/271 pow. 819 m2, cena 108.470 zł;
- 201/155 pow. 789 m2, cena 80.900 zł;
- 201/158 pow. 789 m2, cena 73.010 zł;
- 201/194 pow. 725 m2, cena 94.250 zł; 
- 201/210 pow. 674 m2, cena 62.660 zł;
- 201/211 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/212 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/213 pow. 657 m2, cena 61.130 zł;
- 201/214 pow. 657 m2, cena 61.130 zł;
- 201/216 pow. 653 m2, cena 67.300 zł;
- 201/217 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/218 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/219 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/220 pow. 658 m2, cena 61.220 zł;
- 201/221 pow. 656 m2, cena 61.040 zł;
- 201/223 pow. 613 m2, cena 57.170 zł;
- 201/224 pow. 655 m2, cena 60.950 zł;
- 201/225 pow. 645 m2, cena 60.050 zł;
- 201/226 pow. 635 m2, cena 59.150 zł; 
- 201/227 pow. 624 m2, cena 58.160 zł;
- 201/228 pow. 605 m2, cena 62.500 zł; 
- 201/232 pow. 526 m2, cena 70.380 zł;
- 201/235 pow. 552 m2, cena 73.760 zł; 
- 201/237 i 201/193 pow. 577 m2, cena 77.010 zł;
- 201/239 pow. 553 m2, cena 140.250 zł;
- 201/240 pow. 560 m2, działka częściowo znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych (7%), cena 142.000 zł;
- 201/241 pow. 526 m2, działka częściowo znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych (28%), cena 133.500 zł;
- 201/246 pow. 470 m2, działka znajduje się w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych (97%), cena 119.500 zł;
- 201/252 pow. 604 m2, cena 92.600 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem ML - teren zabudowy rekreacji indywidualnej, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.

Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usług turystyki (symbol 59MN,Ut), Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA:
- 201/254, 201/255, 201/256, 201/257, 201/268 o łącznej powierzchni 6817 m2, w tym trzy działki budowlane, droga wewnętrzna i grunt nad jeziorem – cena 1 230 000 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem 59MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.


Oferta sprzedaży działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki (symbol 87US,Ut), Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA:
- 201/260, 201/261, 201/262, 201/263, 201/264 o łącznej powierzchni 6053 m2 – cena 1 092 000 zł.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych symbolem 87US,Ut - teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki, określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy oraz zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji;
- geometria dachów: dwu - lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 15 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 10% powierzchni terenu;
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70% powierzchni terenu;
- na wszystkich terenach usług turystycznych oznaczonych symbolem Ut należy lokalizować usługi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa) jeżeli, ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
w przypadku lokalizacji usług turystycznych wraz z zabudową mieszkaniową ustala się formę usług hotelowych – pensjonat;
- na wszystkich terenach usługowych (U), usług turystycznych (Ut) dopuszcza się lokalizację mieszkania dla właściciela obiektu lub mieszkania służbowego;
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.

GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości oraz obejrzenia na żywo.
Kontakt w sprawie oferty:
Karol Parapura, tel. 600 975 867, e-mail: karol@pgn-nieruchomosci.pl