Wstecz Działki na raty w miejscowości Piasek nad Odrą 70 km od Szczecina
Cena: 69 000 PLN
849.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Grzegorz Mazurkiewicz
Grzegorz Mazurkiewicz
Pośrednik, licencja nr 4396 tel: 608 689 876

Kupuj z nami

Cena: 69 000 PLN
Cena za m2: 81.27 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Piasek działka
Powierzchnia: 849.00 m2
Nr oferty: 0506657

Zobacz inne oferty:


DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKI BUDOWLANE NAD ODRĄ 70 KM OD SZCZECINA

 Działki budowlane położone w miejscowości Piasek gm. Cedynia powiat gryfiński:
- nad Odrą;
- w otoczeniu dużego obszaru leśnego;
- tutaj warto zamieszkać i wypoczywać.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren działek oznaczony jest jako: MN - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Na działkę nr 370 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Klasy gruntów: grunty rolne RV.
Dojazd: drogą gruntową i drogą wewnętrzną;
Działka:
– nr 370/1 o pow. 759 m2,
– nr 370/2 o pow. 802 m2,
– nr 370/3 o pow. 849 m2,
Sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 370/4 o pow. 554 m2 (droga wewnętrzna) - obecnie zarośnięta, nieprzejezdna.
Każda działka w cenie 69.000 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy zawiera między innymi:
Zamierzenie budowlane obejmuje po podziale działki, budowę trzech nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, każdy o jednym lokalu mieszkalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą w tym z wybieralnym zbiornikiem na ścieki o poj. do 10 m3 wraz z studnią do poboru wody pitnej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Wykonanie urządzeń wodnych (studni) do poboru wód podziemnych dopuszczalne jest na potrzeby zwykłego korzystania z wód, który określa, że właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie:
- wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, oraz
- pobór wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę.
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Linia zabudowy nieprzekraczalna - 6m od granicy pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej działkę nr 379 obręb Piasek.
– Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy terenu - do 16% powierzchni działki (0,2800 ha) tj. do ok. 450 m2
Należy ograniczyć do minimum zabudowę części działki objętej inwestycją, pozostawiając co najmniej 30% tej powierzchni, jako powierzchni biologicznie czynnej;
- szerokość elewacji frontowej budynków 10 m +/- 20%;
Gabaryty budynków:
- do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym drugą kondygnację należy sytuować w poddaszu użytkowym;
- górną krawędź elewacji frontowej (okap dachu) należy sytuować na wysokości od 3,0m do 4,0m nad poziomem terenu.
Geometria dachów:
- dachy symetryczne, dwuspadowe o kątach nachylenia połaci dachowych 30*-45* sytuowane równolegle do drogi stanowiącej działkę nr 379.
- kalenicę dachów należy sytuować na wysokości od 7,5 m do 9,0 m nad poziomem terenu.
Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w ciepło ze źródła indywidualnego wykorzystującego energię promieniowania słonecznego lub/i energię geotermalną; dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródła indywidualnego na paliwa niskoemisyjne lub wykorzystującej urządzenia niskoemisyjne;
- ścieki bytowe należy przejściowo gromadzić w zbiornikach bezodpływowych o poj. do 10m3 i odprowadzić do punktu zlewnego komunalnej oczyszczalni ścieków,
Działka nr 370 obręb Piasek, gmina Cedynia znajduje się w obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Piasek zlokalizowany jest na prawym brzegu Odry, nad odnogą starorzecza. Od północnego-wschodu miejscowość sąsiaduje z Raduniem (odległość ca 3, 5 km), a od północnego-zachodu z Bielinkiem (odległość ca 5, 5 km).

Odległość:
- Cedynia - ok. 11 km;
- Gryfino - ok. 44 km;
- Szczecin - ok. 70 km.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Mazurkiewicz, tel. 608 689 876, e-mail: grzegorz@pgn-nieruchomosci.pl

Zobacz inne oferty:

SZCZECINEK
ul. Wyszyńskiego 14/U1
BORNE SULINOWO
Al. Niepodległości 7c/U1
www.pgn-nieruchomosci.pl
Wstecz Działki na raty w miejscowości Piasek nad Odrą 70 km od Szczecina
Cena: 69 000 PLN
849.00 m2
Cena: 69 000 PLN
Cena za m2: 81.27 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Piasek działka
Powierzchnia: 849.00 m2
Nr oferty: 0506657

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKI BUDOWLANE NAD ODRĄ 70 KM OD SZCZECINA

 Działki budowlane położone w miejscowości Piasek gm. Cedynia powiat gryfiński:
- nad Odrą;
- w otoczeniu dużego obszaru leśnego;
- tutaj warto zamieszkać i wypoczywać.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren działek oznaczony jest jako: MN - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Na działkę nr 370 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Klasy gruntów: grunty rolne RV.
Dojazd: drogą gruntową i drogą wewnętrzną;
Działka:
– nr 370/1 o pow. 759 m2,
– nr 370/2 o pow. 802 m2,
– nr 370/3 o pow. 849 m2,
Sprzedaż wraz z udziałem w działce nr 370/4 o pow. 554 m2 (droga wewnętrzna) - obecnie zarośnięta, nieprzejezdna.
Każda działka w cenie 69.000 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy zawiera między innymi:
Zamierzenie budowlane obejmuje po podziale działki, budowę trzech nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, każdy o jednym lokalu mieszkalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą w tym z wybieralnym zbiornikiem na ścieki o poj. do 10 m3 wraz z studnią do poboru wody pitnej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Wykonanie urządzeń wodnych (studni) do poboru wód podziemnych dopuszczalne jest na potrzeby zwykłego korzystania z wód, który określa, że właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie:
- wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, oraz
- pobór wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę.
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Linia zabudowy nieprzekraczalna - 6m od granicy pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej działkę nr 379 obręb Piasek.
– Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy terenu - do 16% powierzchni działki (0,2800 ha) tj. do ok. 450 m2
Należy ograniczyć do minimum zabudowę części działki objętej inwestycją, pozostawiając co najmniej 30% tej powierzchni, jako powierzchni biologicznie czynnej;
- szerokość elewacji frontowej budynków 10 m +/- 20%;
Gabaryty budynków:
- do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym drugą kondygnację należy sytuować w poddaszu użytkowym;
- górną krawędź elewacji frontowej (okap dachu) należy sytuować na wysokości od 3,0m do 4,0m nad poziomem terenu.
Geometria dachów:
- dachy symetryczne, dwuspadowe o kątach nachylenia połaci dachowych 30*-45* sytuowane równolegle do drogi stanowiącej działkę nr 379.
- kalenicę dachów należy sytuować na wysokości od 7,5 m do 9,0 m nad poziomem terenu.
Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w ciepło ze źródła indywidualnego wykorzystującego energię promieniowania słonecznego lub/i energię geotermalną; dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródła indywidualnego na paliwa niskoemisyjne lub wykorzystującej urządzenia niskoemisyjne;
- ścieki bytowe należy przejściowo gromadzić w zbiornikach bezodpływowych o poj. do 10m3 i odprowadzić do punktu zlewnego komunalnej oczyszczalni ścieków,
Działka nr 370 obręb Piasek, gmina Cedynia znajduje się w obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Piasek zlokalizowany jest na prawym brzegu Odry, nad odnogą starorzecza. Od północnego-wschodu miejscowość sąsiaduje z Raduniem (odległość ca 3, 5 km), a od północnego-zachodu z Bielinkiem (odległość ca 5, 5 km).

Odległość:
- Cedynia - ok. 11 km;
- Gryfino - ok. 44 km;
- Szczecin - ok. 70 km.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Mazurkiewicz, tel. 608 689 876, e-mail: grzegorz@pgn-nieruchomosci.pl