Wstecz Działki budowlane ok. 20 km Bałtyku i Kołobrzegu - na raty
Cena: 119 000 PLN
1229.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Grzegorz Mazurkiewicz
Grzegorz Mazurkiewicz
Pośrednik, licencja nr 4396 tel: 608 689 876

Kupuj z nami

Cena: 119 000 PLN
Cena za m2: 96.83 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Siemyśl działka
Powierzchnia: 1229.00 m2
Nr oferty: 0506811

Zobacz inne oferty:

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1785 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 20 KM OD MORZA

Działki budowlane w obr. Siemyśl gm. Siemyśl, powiat kołobrzeski, bardzo ładnie położone, na skraju wsi, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nr 261 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Decyzja o warunkach zabudowy przewiduje:
w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
- 15 m od granicy z drogą stanowiącą działkę oznaczoną nr ewid. 259 – zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji (przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć linię wyznaczającą maksymalne dopuszczalne przybliżenie elewacji frontowych projektowanych budynków mieszkalnych, bez prawa jej przekraczania, za wyjątkiem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachów, schodów zewnętrznych itp.),
b) powierzchnia zabudowy do 16% powierzchni działki,
c) szerokość elewacji frontowej: 13,1 m z tolerancją do 20%,
d) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 4 m,
e) geometria dachu:
- kąt nachylenia: od 30o do 45o,
- maksymalna wysokość głównej kalenicy: 9 m – maksymalnie do 2 kondygnacji w tym druga w dachu,
- układ połaci dachowych: dachy strome dwuspadowe,
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: równoległy;
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) sposób zaopatrzenia w wodę: na warunkach gestora sieci z dopuszczeniem własnego ujęcia – w przypadku gdy pobór wód przekracza 5m3 poboru/dobę oraz w przypadku gdy głębokość studni wynosi ponad 30m, przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci,
c) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła, z dopuszczeniem zastosowania instalacji pozyskujących energię cieplną ze źródeł odnawialnych,
d) sposób odprowadzania ścieków: na warunkach gestora sieci, przy czym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: na własny teren nieutwardzony, zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości,
f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dostęp do drogi publicznej: dla nowej zabudowy ustala się obsługę komunikacyjną zjazdem z drogi oznaczonej nr ewid. 259, każdy nowo projektowany zjazd z drogi należy uzgodnić z jej zarządcą,
h) wymagana ilość miejsc postojowych: zapewnić w granicach działki minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny – przy czym, do wymaganej liczby miejsc postojowych można wliczać ilość stanowisk postojowych w garażu;
 
Powierzchnie i ceny działek powstałych z podziałki działki nr 261:
– działka nr 261/1 o pow. 1229 m2 -119.000 zł;
– działka nr 261/2 o pow. 1228 m2 -119.000 zł; 

Klasy gruntów: grunty rolne IVa

Odległość:
- Kołobrzeg ok. 18 km;

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 
  
Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Mazurkiewicz, tel. 608 689 876, e-mail: grzegorz@pgn-nieruchomosci.pl

Zobacz inne oferty:

SZCZECINEK
ul. Wyszyńskiego 14/U1
BORNE SULINOWO
Al. Niepodległości 7c/U1
www.pgn-nieruchomosci.pl
Wstecz Działki budowlane ok. 20 km Bałtyku i Kołobrzegu - na raty
Cena: 119 000 PLN
1229.00 m2
Cena: 119 000 PLN
Cena za m2: 96.83 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Siemyśl działka
Powierzchnia: 1229.00 m2
Nr oferty: 0506811
DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1785 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 20 KM OD MORZA

Działki budowlane w obr. Siemyśl gm. Siemyśl, powiat kołobrzeski, bardzo ładnie położone, na skraju wsi, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nr 261 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Decyzja o warunkach zabudowy przewiduje:
w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
- 15 m od granicy z drogą stanowiącą działkę oznaczoną nr ewid. 259 – zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji (przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć linię wyznaczającą maksymalne dopuszczalne przybliżenie elewacji frontowych projektowanych budynków mieszkalnych, bez prawa jej przekraczania, za wyjątkiem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachów, schodów zewnętrznych itp.),
b) powierzchnia zabudowy do 16% powierzchni działki,
c) szerokość elewacji frontowej: 13,1 m z tolerancją do 20%,
d) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 4 m,
e) geometria dachu:
- kąt nachylenia: od 30o do 45o,
- maksymalna wysokość głównej kalenicy: 9 m – maksymalnie do 2 kondygnacji w tym druga w dachu,
- układ połaci dachowych: dachy strome dwuspadowe,
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: równoległy;
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) sposób zaopatrzenia w wodę: na warunkach gestora sieci z dopuszczeniem własnego ujęcia – w przypadku gdy pobór wód przekracza 5m3 poboru/dobę oraz w przypadku gdy głębokość studni wynosi ponad 30m, przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci,
c) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła, z dopuszczeniem zastosowania instalacji pozyskujących energię cieplną ze źródeł odnawialnych,
d) sposób odprowadzania ścieków: na warunkach gestora sieci, przy czym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: na własny teren nieutwardzony, zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości,
f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dostęp do drogi publicznej: dla nowej zabudowy ustala się obsługę komunikacyjną zjazdem z drogi oznaczonej nr ewid. 259, każdy nowo projektowany zjazd z drogi należy uzgodnić z jej zarządcą,
h) wymagana ilość miejsc postojowych: zapewnić w granicach działki minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny – przy czym, do wymaganej liczby miejsc postojowych można wliczać ilość stanowisk postojowych w garażu;
 
Powierzchnie i ceny działek powstałych z podziałki działki nr 261:
– działka nr 261/1 o pow. 1229 m2 -119.000 zł;
– działka nr 261/2 o pow. 1228 m2 -119.000 zł; 

Klasy gruntów: grunty rolne IVa

Odległość:
- Kołobrzeg ok. 18 km;

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 
  
Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Mazurkiewicz, tel. 608 689 876, e-mail: grzegorz@pgn-nieruchomosci.pl