Wstecz NA RATY działki budowlane POD LASEM blisko Chociwla
Cena: 300 000 PLN
4864.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Grzegorz Mazurkiewicz
Grzegorz Mazurkiewicz
Pośrednik, licencja nr 4396 tel: 608 689 876

Kupuj z nami

Cena: 300 000 PLN
Cena za m2: 61.68 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Starzyce działka
Powierzchnia: 4864.00 m2
Nr oferty: 0506885

Zobacz inne oferty:


DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 4500 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 60 KM OD SZCZECINA

Zalety nieruchomości:
- 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni 4864 m2 z decyzją o warunkach zabudowy;
- położone na skraju wsi;
- w pobliżu istniejącej zabudowy; 
- z możliwością zapłaty ceny w ratach; 
- kupno bez rat za 270.000 zł;
Działki budowlane w obr. Starzyce gm. Chociwel, powiat stargardzki, bardzo ładnie położone, na skraju wsi w pobliżu istniejącej zabudowy
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Dla części działki oznaczonej nr. ewid 120/60 ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy uwzględnia m.in.:
W zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
- 6 m od granicy z działką oznaczoną nr ewid. 121 i 120/40, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji (przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć linię wyznaczającą maksymalne dopuszczalne przybliżenie ściany frontowej projektowanego budynku/obiektu budowlanego, bez prawa jej przekraczania za wyjątkiem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachów, schodów zewnętrznych itp.),
b) powierzchnia zabudowy: do 25% udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 45%,
c) szerokość elewacji frontowej: do 12 m,
d) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 4,5 m,
e) geometria dachu:
- dach dwuspadowy,
- kąt nachylenia: od 35? do 45?,
- maksymalna wysokość głównej kalenicy: 9 m,
- układ połaci dachowych: dach stromy,
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: równoległe lub prostopadle,
Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) sposób zaopatrzenia w wodę: z własnego ujęcia,
b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci,
c) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła,
d) sposób odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu,
e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: na własny teren nieutwardzony, zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości,
f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dostęp do drogi publicznej: zjazd z drogi, stanowiącej działkę oznaczoną nr. Ewid. 121; każdy nowo projektowany zjazd z drogi należy uzgodnić z jej zarządcą,
h) wymagana ilość miejsc postojowych: zapewnić w granicach działki minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny – przy czym, do wymaganej liczby miejsc postojowych można wliczać ilość stanowisk postojowych w garażu;

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie chronionym Natura 2000 "Ostoja Ińska".

Powierzchnie działek:
– działka nr 120/61 o pow. 1025 m2;
– działka nr 120/62 o pow.  941 m2;
– działka nr 120/63 o pow.  901 m2;
– działka nr 120/64 o pow.  901 m2;
– działka nr 120/65 o pow.  1096 m2;

Klasy gruntów: grunty rolne RV

Dojazd: "Aleją Kasztanową" - drogą gruntową gminą na przedłużeniu drogi asfaltowej

Odległość:
- Chociwel ok. 4 km;
- Jezioro Starzyc i plaża miejska nad jeziorem ok. 4 km; 
- Szczecin ok. 60 km;

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 
  
Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Mazurkiewicz, tel. 608 689 876, e-mail: grzegorz@pgn-nieruchomosci.pl

Zobacz inne oferty:

SZCZECINEK
ul. Wyszyńskiego 14/U1
BORNE SULINOWO
Al. Niepodległości 7c/U1
www.pgn-nieruchomosci.pl
Wstecz NA RATY działki budowlane POD LASEM blisko Chociwla
Cena: 300 000 PLN
4864.00 m2
Cena: 300 000 PLN
Cena za m2: 61.68 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Starzyce działka
Powierzchnia: 4864.00 m2
Nr oferty: 0506885

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 4500 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 60 KM OD SZCZECINA

Zalety nieruchomości:
- 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni 4864 m2 z decyzją o warunkach zabudowy;
- położone na skraju wsi;
- w pobliżu istniejącej zabudowy; 
- z możliwością zapłaty ceny w ratach; 
- kupno bez rat za 270.000 zł;
Działki budowlane w obr. Starzyce gm. Chociwel, powiat stargardzki, bardzo ładnie położone, na skraju wsi w pobliżu istniejącej zabudowy
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Dla części działki oznaczonej nr. ewid 120/60 ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy uwzględnia m.in.:
W zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
- 6 m od granicy z działką oznaczoną nr ewid. 121 i 120/40, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji (przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć linię wyznaczającą maksymalne dopuszczalne przybliżenie ściany frontowej projektowanego budynku/obiektu budowlanego, bez prawa jej przekraczania za wyjątkiem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachów, schodów zewnętrznych itp.),
b) powierzchnia zabudowy: do 25% udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 45%,
c) szerokość elewacji frontowej: do 12 m,
d) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 4,5 m,
e) geometria dachu:
- dach dwuspadowy,
- kąt nachylenia: od 35? do 45?,
- maksymalna wysokość głównej kalenicy: 9 m,
- układ połaci dachowych: dach stromy,
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: równoległe lub prostopadle,
Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) sposób zaopatrzenia w wodę: z własnego ujęcia,
b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci,
c) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła,
d) sposób odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu,
e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: na własny teren nieutwardzony, zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości,
f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dostęp do drogi publicznej: zjazd z drogi, stanowiącej działkę oznaczoną nr. Ewid. 121; każdy nowo projektowany zjazd z drogi należy uzgodnić z jej zarządcą,
h) wymagana ilość miejsc postojowych: zapewnić w granicach działki minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny – przy czym, do wymaganej liczby miejsc postojowych można wliczać ilość stanowisk postojowych w garażu;

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie chronionym Natura 2000 "Ostoja Ińska".

Powierzchnie działek:
– działka nr 120/61 o pow. 1025 m2;
– działka nr 120/62 o pow.  941 m2;
– działka nr 120/63 o pow.  901 m2;
– działka nr 120/64 o pow.  901 m2;
– działka nr 120/65 o pow.  1096 m2;

Klasy gruntów: grunty rolne RV

Dojazd: "Aleją Kasztanową" - drogą gruntową gminą na przedłużeniu drogi asfaltowej

Odległość:
- Chociwel ok. 4 km;
- Jezioro Starzyc i plaża miejska nad jeziorem ok. 4 km; 
- Szczecin ok. 60 km;

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 
  
Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Mazurkiewicz, tel. 608 689 876, e-mail: grzegorz@pgn-nieruchomosci.pl