Ubezpieczenia dla firm

Oferujemy Państwu pełen zakres ubezpieczeń zapewniający optymalną ochronę majątku małego i średniego przedsiębiorstwa oraz dający zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników,
 • odpowiedzialność cywilna.

Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.